Våra tjänster

Den som köper t ex en villa är enligt Jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick.
En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av
teknisk betydelse för byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida
tvist mellan köpare och säljare.

Vänta inte med att boka besiktningen till sista stund. Många besiktningsmän har mycket att
göra och det är inte ovanligt att behöva vänta ett par veckor på en besiktning.

• Se till att det inte är för snålt tilltaget med tid i köpekontraktet för besiktning, det bör stå
att du har minst tre veckor, gärna en månad, på dig. Efter besiktningen ska nämligen
besiktningsutlåtandet skrivas ut, vilket kan ta ett par dagar, och sedan kanske du behöver
tid för att ta fram offerter på eventuella renoveringar, etc.

• Läs noga igenom uppdragsbekräftelsen — där står bland annat vad som ingår och vad som
inte ingår i besiktningen. Tänk på att det är en hel del som inte är inkluderat, t ex el, vatten,
avlopp, värmepanna, skorsten och eldstäder, vitvaror, ventilation samt radon.

• Är det viktigt för dig att en fuktmätning utförs vid besiktningen? Fråga besiktningsmannen
om det är möjligt eller om du kan få det som ett utökat uppdrag.

• Var närvarande vid besiktningen. Det är guld värt och du lär dig massvis om ditt nya hus
som du kommer att ha nytta av i framtiden.

• Haka inte upp dig på priset för besiktningen. Att köpa ett hus är antagligen den största affär
du någonsin kommer att göra i livet. De tusenlappar besiktningen kostar är en liten sak i det
stora hela, i synnerhet om du slipper flytta in i ett hus som har eller kommer att få stora
problem.

Om du däremot ska sälja ditt hus och funderar på att köpa en dolda fel-försäkring (kan även
kallas för säljarförsäkring eller överlåtelseförsäkring) är det ett par saker du bör tänka på:

• Kontrollera noga vad försäkringen täcker genom att lusläsa villkoren. Dra dig inte för att
ställa frågor till försäkringsbolaget om det är något du inte förstår. Även om det kallas för
dolda fel-försäkring är det inte säkert att den täcker alla dolda fel.

• Kanhända är det bättre att ha en friskrivningsklausul för dolda fel i kontraktet än att köpa
en dolda fel-försäkring. Då slipper du oroa dig i tio år framöver, den tid säljaren normalt
ansvarar för dolda fel.

I så fall kan köparen istället beställa en vanlig överlåtelsebesiktning. Det kan tänkas att
köparen vill pruta på priset för att gå med på en friskrivningsklausul, men det kanske det
kan vara värt.

Comments are closed.